VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV NA 16. ROČNÍKU FESTIVALU FJÚŽN: 18.09.2021 → VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV NA 16. ROČNÍKU FESTIVALU FJÚŽN: 18.09.2021 → VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV NA 16. ROČNÍKU FESTIVALU FJÚŽN: 18.09.2021 → VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV NA 16. ROČNÍKU FESTIVALU FJÚŽN: 18.09.2021 →
ART OF FJÚŽN • ART OF FJÚŽN • ART OF FJÚŽN • ART OF FJÚŽN • ART OF FJÚŽN • ART OF FJÚŽN •
ART OF FJÚŽN
SVET, ktorý máme Doma • SVET, ktorý máme Doma • SVET, ktorý máme Doma •

OPEN CALL: ART OF FJÚŽN
SVET, KTORÝ MÁME DOMA

 

Nadácia Milana Šimečku vyhlasuje open call pre vizuálne umenie ART OF FJÚŽN na tému Svet, ktorý máme doma. Práce je možné prihlasovať do 10. júna 2021. Odborná porota vyberie víťazné práce, ktoré získajú ceny v hodnote: 1. miesto - 500 eur a možnosť umeleckej spolupráce s [fjúžn], 2. miesto - 200 eur, 3. miesto - 100 eur. Okrem toho udelíme aj Cenu verejnosti. Najlepšie práce budú vystavené počas 16. ročníka festivalu [fjúžn] v septembri 2021 a uverejnené vo festivalovom magazíne.

 

Téma migrácie a integrácie cudzincov ešte stále rozdeľuje slovenskú spoločnosť. Počúvame názory, že cudzinci ohrozujú našu kultúru, že nám berú prácu, že nie sú prínosom pre našu krajinu. Mnohí a mnohé dokonca osobne nepoznajú žiadnych migrantov či utečencov.

Na Slovensku pritom dnes žije už vyše 150 tisíc cudzincov a cudziniek. Sú našimi susedmi, kolegami, priateľmi či dokonca rodinnými príslušníkmi. Tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto krajiny a prispievajú k rozvoju slovenskej spoločnosti. Predstavujú svet, ktorý máme doma. Slovensko vždy bolo a vždy bude multikultúrnou krajinou. A práve národnostné, etnické a náboženské menšiny - tie staré i tie nové - ju robia pestrejšou a bohatšou.

Zámerom výzvy ART OF FJÚŽN je objavovať prejavy rozmanitosti v každodennom živote Slovenska. Obraz o migrácii často určujú najmä politici a migračná karta sa vyťahuje ako politická agenda s prímesou strachu a ohrozenia. Predstavte si, že dostanete do rúk takúto „migračnú kartu“ vy a môžete nanovo nastaviť pravidlá hry. Aké bude vaše Slovensko budúcnosti? Hľadáme kreatívne pohľady a prístupy, ktoré reagujú na narastajúcu pestrosť našej spoločnosti. Ani utópiám sa medze nekladú.

Prihlásiť môžete autorské práce z celého spektra vizuálneho umenia, ktoré zachytávajú stretávanie, prenikanie a miešanie rôznych kultúr, interkultúrne spolužitie či kultúrnu diverzitu Slovenska.

VÍŤAZNÉ NÁVRHY

VÝBER POROTY

VŠETKY PRÁCE

Porota

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ?

Všetky osoby staršie ako 18 rokov.

Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, či študujete alebo pracujete, či tvoríte profesionálne alebo amatérsky, či sa venujete grafickému dizajnu, ilustrácii, fotografii alebo iným žánrom výtvarného umenia.

Prihlásené práce nesmú podporovať potláčanie ľudských práv a slobôd alebo šíriť národnostnú, rasovú, náboženskú, triednu alebo inú nenávisť proti inej skupine ľudí. Diela, ktoré nesúvisia s témou otvorenej výzvy, nebudú akceptované.

CENY

1. miesto 500€ + ponuka na umeleckú spoluprácu na 17. ročníku festivalu [fjúžn] (2022)
2. miesto 200€
3. miesto 100€
cena verejnosti vecné ceny od Nadácie Milana Šimečku a partnerov
všetky práce postupujúce do 2. kola 50€
 
 

ČASOVÝ PLÁN

apríl 2021 Vyhlásenie výzvy ART OF FJÚŽN
10. 6. 2021 Uzávierka pre zasielanie prác
jún 2021 Zverejnenie prihlásených prác
júl 2021 Zasadnutie poroty (1. kolo)
august 2021 Zverejnenie prác postupujúcich do 2. kola
september 2021 Hlasovanie o Cenu verejnosti a zasadnutie poroty (2. kolo)
16. – 25. 9. 2021 16. ročník festivalu [fjúž n] – vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavy

TECHNICKÉ PARAMETRE

Technické parametre závisia od charakteru práce. Odporúčame zasielať čo najkvalitnejšie spracované podklady a dáta v čo najlepšom rozlíšení.

Minimálne požiadavky:
• tlačové dáta vo formáte PDF s rozlíšením 300 dpi a farebný profil CMYK
• online dáta vo formáte jpg alebo png s rozlíšením 300 dpi a farebný profil RGB

V prípade videí alebo iných špecifických výstupov nás neváhajte kontaktovať mailom na brix@nadaciams.sk.

 
 

ORGANIZÁTOR

 

Nadácia Milana Šimečku je mimovládna nezisková organizácia, ktorá nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. v rámci programov Vzdelávanie, Aktívne občianstvo, [fjúžn] a Podpora inklúzie na lokálnej úrovni rozvíjame otvorenú občiansku spoločnosť, obhajujeme ľudské a menšinové práva, zlepšujeme postavenie znevýhodnených skupín, vzdelávame o rozmanitosti a vychovávame k vzájomnému rešpektu. Od roku 1991 vydala viac ako 100 publikácií a vyškolila niekoľko tisíc pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo znevýhodnených skupín. Okrem toho realizuje pripomínacie podujatia k témam holokaustu či Novembra ‘89. Od roku 2006 organizuje najväčší multikultúrny festival na Slovensku [fjúžn]. Viac informácií nájdete na https://www.nadaciamilanasimecku.sk/

Festival [fjúžn] sa postupne sa stal jedinečným multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. Viac informácií nájdete na www.fjuzn.sk

 

Organizuje

1

S finančnou podporou. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia

4

Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe. V rámci projektu s názvom „EMCA – Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít“ financovaného z Grantov EHP 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

3
2

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať na info@fjuzn.sk