OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Olja Triaška Stefanović

fotografka, vizuálna umelkyňa, vedúca Katedry fotografie a nových médií na VŠVU

Olja Triaška Stefanović sa narodila v Novom Sade v Srbsku. V roku 2007 ukončila magisterské štúdium fotografie v ateliéri profesorky Miloty Havránkovej na VŠVU. V roku 2017 absolvovala doktorandské štúdium na Katedre intermédií VŠVU. V roku 2015 bola vyhlásená fotografkou roka na Slovensku. Pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. Minulý rok vydala autorskú knihu Bratstvo a jednota, ktorá rozpráva príbeh o rozpade bývalej Juhoslávie. Od roku 2013 na Rádiu_FM moderuje diskusnú reláciu o vizuálnom umení a kultúre Triaška & Čejka_FM. V súčasnosti pôsobí na VŠVU ako vedúca Katedry fotografie a nových médií.

(foto: Boris Németh)

Olja Triaška Stefanović