OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Lenka Kukurová

kurátorka, umelecká kritička a aktivistka

Lenka Kukurová sa venuje skúmaniu politického umenia a umeleckého aktivizmu. Doktorský titul získala na Karlovej univerzite v Prahe s dizertačnou prácou na tému politických aspektov súčasného českého a slovenského umenia. Pracuje ako nezávislá kurátorka, organizovala niekoľko skupinových výstav orientovaných na aktuálne spoločenské problémy. Od roku 2013 pôsobí ako kurátorka pražskej Galerie Artwall, ktorá je umiestnená vo verejnom priestore a orientuje sa na verejné umenie s politickým zameraním. Na projektoch často spolupracuje s neziskovými organizáciami v oblasti ľudských práv a ekológie.

Lenka Kukurová