OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Piotr Gąska

fotograf

Piotr Gąska sa narodil v Poľsku, kde aj zasvätil päť rokov štúdiu filozofie. Po škole sa rozhodol cestovať. Prvou zastávkou bolo Írsko, kde začal pracovať v oblasti módy. Móda ho bavila od malička, no nebol presvedčený, že by sa tomu chcel naplno venovať. Napriek tomu sa presťahoval do Talianska, kde sa venoval dva roky štúdiu kostýmovej tvorby. V roku 2012 presedlal na odbor fotografie a úspešne ukončil bakalárske štúdium na Roman School of Photography v Taliansku. Neskôr sa presťahoval do Londýna, kde začal rozvíjať svoje dlhodobé dokumentárne projekty a popri tom pracoval ako asistent a fotograf na voľnej nohe pre rôzne časopisy. Ako fotograf sa zaujíma o súčasnú problematiku a dáva každej téme jedinečný, osobný pohľad. Počas štúdia na Inštitúte kreatívnej fotografie v Čechách sa stretol s Janou Gombikovou, s ktorou tvoria umeleckú dvojicu YOLK. Spoločne žili a tvorili v portugalskom Porte a dnes majú svoju základňu v Trenčíne.

Piotr Gąska