OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Radka Čabrádi Tvrdoňová

Sťahovaví vtáci

Birds as a symbol of moving into a better climate, a warmer nest or a desire for a real home. When someone moves to a different place, their "native land" will forever remain in their heart.