OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Tomi Lee TRNíK

...rôznofarebný svet

Rôznofarebný svet meníme v originálny z-let, aby sme tvorili ten európsky sen.