OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Sezgi tan

Tíško

Prapôvodné ticho osamelosti v hluku našich myslí