OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Ondrej Miško

Migrácia

Každý z nás hľadá niečo lepšie, krajšie, príjemnejšie. Občas musíme prejsť veľké vzdialenosti a dostať sa cez nečakané prekážky, kým nájdeme to svoje. Preto je migrácia prirodzená. Toto plátno som maľoval na etapy, vždy, keď som stál pred rozhodnutím alebo skúškou života počas posledných troch rokov. Bolo príjemné vracať sa po určitom čase a domaľovať kus poľa či stromoradia. S odstupom a z výšky vyzerá svet jednoduchší. Krajina je rozdelená na rôzne oblasti a tak som jej časti prirodzene maľoval pri rôznych náladách. Preto je v rôznych častiach trochu odlišná. Svojou ilustratívnosťou je ale celkom odlišná od môjho štýlu (komfortu) maľby. Je zrkadlom migrácie - človek sa dostáva do nového prostredia s novými ľuďmi a rozmýšľaním. Mení sa a stáva sa niečím viac.