OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Kamil Zahorjan

Nevinné dieťa a smutná matka

Všetkých nás spája snaha zabezpečiť našim deťom lepšiu budúcnosť.