OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Biofília

Sme rovnakí ako príroda, ľudia sú si rovní, symbióza medzi človekom a prírodou, symbióza medzi človekom a človekom.