OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

HRA LÁSKA

V tlačidlách hry predstavuje tlačidlo „kruh“ útok, kde sa útok stáva tlačidlom „mier“. Na konci hry sa hra zmení z konca hry na hru lásky. Dúfame, že všetky vojny sú iba virtuálnou hrou.