OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

stereotyp

To, čo hovoria iní ľudia, sa stáva naším spôsobom videnia ostatných a nakoniec to po nich opakujeme. Stereotypy sa stali začiatkom opozície.