OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

NESMIERNE PLYTKÍ

Vo svete internetových mobilných telefónov žijeme inými slovami, stávame sa ľuďmi, ktorí sú pohltení a plochí.