OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Vojna je vtip

Vojna je len vtip, asi tak vtipný, ako vtipy klaunov.