OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Aliza Orlan

venus (fluidita rod/telo)

Fluidita je pojem, ktorý tvorí hlavnú tému projektu. Je to niečo nehmatateľné a neuchopiteľné, najmä kvôli svojej rôznorodosti a premenlivosti. Projekt je primárne zameraný na vývoj myšlienok, názorov, ktoré sa u každého jednotlivca počas života menia a špecifikujú. Jedným zo zámerov projektu je poukázať na slovné spojenie gender fluidita ako spektra nehmatateľných diverzít a jedinečnosti každého človeka. Práve poznanie spektra, kde sa nachádzame, je dôležité pri poznaní vlastnej osobnosti. Táto idea je zobrazená na sérii kresieb s tématikou rodu, kde sa hľadajú spoločné a rozdielne črty v ľudskom bytí, zobrazení prírodných anomálií v ľudskom podvedomí, hľadanie vzájomnej tolerancie a poukazovaní predurčenosti rolí v spoločnosti.