OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

sloboda prejavu

Taiwan je krajina slobody prejavu, takže tu existuje veľa dialógov. Usilujeme sa o svet, kde sú si všetci rovní a každý môže vyjadrovať svoje myšlienky.