OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Tolerancia

Toto je gesto kombinácie budhizmu a kresťanstva medzi východnými a západnými náboženstvami. Spoločný dialóg medzi náboženstvami je inkluzívnou existenciou.