OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Had a holubica tvoria mier

V tejto hre hady hltajú bomby a snažia sa dosiahnuť mier. Keď prehltnú bombu, postupne sa formujú do tvaru holubice a odchádzajú v mieri.