OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Korytnačka a zajac

Korytnačka a zajac už dávno nepredstavujú vzáuomnú konkurenciu. Ak sa odpútame od ich antagonistického vzťahu, môžeme si byť navzájom rovní a milovať sa.