OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Chang,Fang-Pang

Turecký mier

V Tureckom mieri predstavuje teplovzdušný balón nádej - dúfame, že vzlietneme a naspäť prinesieme mier.