OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Kristián Štupák

ihrisko

Prečo sú ľudia tak nenávistní a netolerantní? Toto bola jedna z mojich otázok pri výbere témy pre výzvu ART OF FJÚŽN. Myslím si, že práve akási strata tolerancie a istá forma nenávisti voči inakosti sa prejavuje už u malých detí v škôlke. Myslím, že práve za tú negatívnu zaujatosť a odpor voči niečomu inému môže samotná výchova alebo inštitúcia a zároveň spoločnosť, v ktorej je dieťa vychovávané. Pretože dieťaťu je v podstate jedno, s kým sa bude hrať, hlavne, že si s tým dotyčným rozumie práve v tej určitej spoločenskej hre. Séria ilustrácií reaguje na tému migrácie, etnickej menšiny a inakosti. Zobrazuje detské hry, ktoré sme ako malé deti hrávali pred domom. Či už sú to ľudové-vidiecke alebo panelákové hry, v každej z nich je prenesený význam spolupatričnosti, ktorá nám tak veľmi chýba. Ukazujú práve svet, ktorý máme doma tým že poukazujú na detské hry, ktoré pozná snáď každý, kto vyrastal na Slovensku. V riekankách a veršoch si môžeme všímať nadnesený význam solidarity. Veď predsa aj v piesni Zlatá brána otvorená sa spieva o tom, že nezáleží, či je to ona alebo on, nepustím ho z brány von. Ilustrácie odzrkadľujú detský nevinný svet nahradený dospelými a zobrazujú to, aké je jednoduché byť viac tolerantnejší k menšinám a nedržať v sebe zbytočný hnev. Všetci môžeme byť šťastnejší v multikultúrnej spoločnosti, ak by boli ľudia viac ohľaduplní, tolerantní a povzniesli sa nad to, čo im žiadnym spôsobom neubližuje. *Ilustrácie fungujú samostatne tak ako aj v jednotnom súbore (obraze).