OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Carilla Karahan

Koexistencia

Chcela som zachytiť medzikultúrnu koexistenciu na Slovensku.