OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Natália Ižáková

Na jednej lúke

Kombinovaná technika na papieri, 120x80cm.