OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Jana Ficová

Cestovateľ

Digitálna olejomaľba s figurálnou tematikou akéhosi cestovateľa poukazuje na cestovanie nielen medzi krajinami, ale aj vo vlastnom vnútornom svete. Je len na nás, akú cestu si zvolíme.