OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Lavra

DÁ SA ŽIŤ V MIERI A HARMÓNII

Utopistická vízia ľudstva kráčajúceho vpred. Bez potreby riešenia, iba všetky farby. Ani dúha netrvá večne. WE CAN LIVE IN PEACE AND HARMONY - Oil on canvas 130x160 cm