OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Kyra Munk Matustik

Jeden svet

Individuálny človek existuje, len pokiaľ je schopný vytvoriť živý vzťah k druhému človeku. Dosah ekologických zmien, migrácia ľudstva a záplava informácií virtuálneho sveta spôsobili, že "virtuálny človek" hľadá zmysel svojho života. Kto teda sme? Všetko, čo robím pre iných, robím aj pre seba.Tak ako sú orgány súčasťou tela, tak telo je súčasťou spoločnosti a spoločnosti sú súčasťou ľudí. Prijatie inakosti tvárou v tvár a v pravde sme my ľudia, so spoločnými túžbami, emóciami a intelektom. Oddeľuje nás len strach z neznámeho a z nepoznania. My všetci spolu sme ľudia rôznych kultúr a tradícií, ale sme vnútorne spojení naším bytím, človek s človekom.