OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Rado Repický

hviezdy

Sme všetci rozdielni, ale vo vnútri sme všetci hviezdy.