OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Ileana Gherghina

Fotky na stenách.

Domov je tam, kde si môžeš zavesiť na steny svoje najobľúbenejšie fotky.