OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Brutal Fatale.

Slečna LottaLove

Vďaka burlesque a risografii som spojila dva žiarivé podnety.✨ „Burlesque nie je o tanečných schopnostiach, ale o vyžarovaní ...“ Názov je odvodený od talianskeho slova „burlesco“, čo znamená vtip alebo výsmech, ako som sa dozvedela na prvej hodine burlesque kurzu. To má úplne dostalo.???? Ako techniku som zvolila risografiu, pretože farby sú žiarivé, a to mi pripomína vyžarovanie žien na burlesque kurzoch.✨????✨ Myslím si, že risografia dokáže vystihnúť jedinečnosť. Risomat každou kópiou vytvára jemné nepresnosti, čo výslednému dielu pridáva na originalite.