OPEN CALL PRE VIZUÁLNE UMENIE → UZÁVIERKA PRE ZASIELANIE PRÁC: 10.6.2021

Ileana Gherghina

Našla som dokonalú ružovú.

Našla som dokonalú ružovú - ružovú môjho domova - ružovú môjho detstva.