Ľudstvo | výstava o nádeji v čase vojny

Aktuálna skupinová výstava, ktorú organizuje Nadácia Milana Šimečku, sa venuje reakcii na vojnu na Ukrajine. Slovenskí, ukrajinskí a medzinárodní umelci a umelkyne sa v dielach, z ktorých mnoho vzniklo priamo pre výstavu, vyrovnávajú s novou realitou, ktorá je pre európsku spoločnosť šokom. Putinova agresia na Ukrajine spôsobila, že mier, ktorý sme predtým považovali za automatický stav, je opäť primárnym cieľom ľudského snaženia. Umelci a umelkyne sa snažia nájsť odpovede na otázky, ako vojna mení našu spoločnosť a ako si zachovať nádej.

26.9.2022 – 30.10.2022, Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava
Otváracie hodiny: ut-ne 14.00 – 19.00, vstup voľný

Kurátorky: Lenka Kukurová, Nina Vidovencová
Vystavujúci: Radovan Čerevka, Lucia Dovičáková, Liubov Holubkyna, Oto Hudec, Kinder Album, Mykola Kovalenko, Daniela Krajčová, Marcel Mališ, Milan Mikuláštík, Kvet Nguyen, Fernanda Ortiz, Jozef Pilát, Kasha Potrohosh, Sestry Feldman, Ivana Šáteková, Ján Triaška, Olja Triaška Stefanović a deti z Ukrajiny

Úvodný obrázok: Kinder Album

Názov výstavy Ľudstvo odkazuje na knihu holandského historika Rutgera Bregmana (Humankind, v slovenčine vyšla s názvom Ľudskosť). Autor v nej spochybňuje skeptickú predstavu, že história ľudstva je plná konkurečných bojov a zameriava sa naopak na príklady pozitívnych stratégií prežitia: spoluprácu, dobrosrdečnosť, schopnosť zdieľať a učiť sa. Autor v knihe konštatuje: „Každý dobrý skutok je ako kameň hodený do rybníka, okolo ktorého sa tvoria vlny. Dobrosrdečnosť je rovnako nákazlivá ako mor.“ Na podobnom princípe je vystavaná aj samotná výstava.

Vojna ukázala to najhoršie, ale aj najlepšie z ľudských vlastností. Množstvo ľudí sa zapojilo do nezištnej pomoci neznámym ľuďom v núdzi, no objavuje sa aj únava a nepriateľské nálady. Na jednej strane umelci a umelkyne vo vystavených dielach kritizujú agresiu a vyrovnávajú sa so šokom z vojny. Na druhej strane sa zameriavajú na stratégie, ktoré dokážu v týchto ťažkých časoch pomôcť. Umelci a umelkyne, ich spolupracovníci, spolupracovníčky a tiež deti na úteku tematizujú vo svojich dielach mier, slobodu, a solidaritu.

Umenie a umelecká scéna zohráva v podpore ľudí na úteku pred vojnou dôležitú rolu. Niektorí umelci a umelkyne sa zapojili do priamej pomoci, iní vytvárajú inkluzívne prostredie. Oto Hudec pre výstavu vytvoril portréty ľudí a ich domácich zvierat, ktorým poskytol ubytovanie, Kvet Nguyen fotograficky spracovala svoje zážitky zo situácie na ukrajinskej hranici, Daniela Krajčová vytvára výšivky v spolupráci so ženami na úteku. Sochárske dielo Jozefa Piláta má podobu nadrozmernej rastliny – kaliny, ktorá je pre ľudí na Ukrajine symbolom nádeje. Diela ukrajinských umelcov a umelkýň (Kinder Album, Kasha Potrohosh, Sestry Feldman, Mykola Kovalenko, Liubov Holubkyna) vyjadrujú protivojnový protest, nemecko-brazílska umelkyňa Fernanda Ortiz v skupinovej choreografii tematizuje zbavenie sa závislosti na fosílnych palivách.

V časoch vypätej emocionálnej situácie má umenie svoju nezastupiteľnú rolu. Dokáže popísať nepopísateľné, dokáže zmierniť utrpenie a slúžia ako diagnóza spoločnosti. Umením je možné protestovať, vzdelávať a sprostredkovať víziu riešení. Umenia môže slúžiť ako diagnóza stavu spoločnosti. Umelkyne a umelci na vojnu reagujú rozličnými spôsobmi, no pája ich predstava sveta, ktorý je solidárnejší, trvalo udržateľnejší a vládne v ňom mier.

foto z otvorenia výstavy: Soňa Maletz