open call

Refjúžn Poster

Nadácia Milana Šimečku vyhlásila pri príležitosti Svetového dňa utečencov, ktorý sa každoročne koná 20. júna, otvorenú výzvu na návrh plagátov. Aktuálna situácia s koronavírusom nám nedovolí usporiadať tradičné komunitné podujatie Paráda s Dáždnikovým pochodom. Ale nezúfajte! Celý svet pod jednou strechou sa teraz presúva do vašich domov. A vašich kreatívnych výstupov.

Svetový deň utečencov (World Refugee Day), ktorý pripadá na 20. jún, nám pripomína, že každý 108. človek na svete bol donútený utiecť zo svojho domova kvôli vojne alebo prenasledovaniu. V čase pandémie, keď krajiny uzavreli svoje hranice a pohyb ľudí sa zastavil, nie je ale pre všetkých možné zostať doma, praktizovať sociálny dištanc či pravidelne si umývať ruky. Pandémia koronavírusu nás izolovala, ale ponúka nám možnosť prejaviť záujem a solidaritu o druhých. Téma migrácie a ľudí na úteku rozdeľuje spoločnosť, cítime preto potrebu pozrieť sa hlbšie na tento fenomén a skúmať, čo ja za naším strachom z neznámeho.

Otvorená výzva chce formou grafického dizajnu reagovať na aktuálnu situáciu v súvislosti s migráciou a obmedzením pohybu. Kam by ste migrovali, ak by ste mohli? Je pohyb možný pre všetkých rovnako? Na aké limity naráža naša solidarita? Dotýka sa pandémia všetkých rovnako? Máme ešte väčší strach z neznámeho? Žijú vo vašom susedstve cudzinci? Je hlas zraniteľných skupín dostatočne počuť? Kam by ste ušli vy, ak by ste museli opustiť svoj domov? A myslíte, že by vás hostiteľská krajina privítala? Ako reagujete na výroky, „nie som rasista, ale…“, „tak si ich zober domov…“?

Plagáty – víťazné návrhy

Plagáty – výber poroty

Plagáty – ostatné návrhy

Porota

Vyhlasovateľ súťaže

Nadácia Milana Šimečku je nezisková organizácia, ktorá nesie meno významného disidenta, mysliteľa, filozofa a spisovateľa v bývalom Československu. V rámci troch programov – Vzdelávanie, Aktívne občianstvo a Podpora inklúzie – sa zameriava na rozvíjanie otvorenej občianskej spoločnosti, obhajovanie ľudských a menšinových práv, zlepšovanie postavenia znevýhodnených skupín, vzdelávanie o rozmanitosti a výchovu k vzájomnému rešpektu. Od roku 1991 vydala viac ako 100 publikácií a vyškolila niekoľko tisíc pedagógov, aktivistov, vydavateľov, komunitných lídrov a ľudí zo  znevýhodnených skupín. Okrem toho organizuje pripomínacie podujatia k témam holokaustu či Novembru 89. Od roku 2006 organizuje najväčší multikultúrny festival na Slovensku [fjúžn]. Viac informácií nájdete na webe: www.nadaciamilanasimecku.sk

Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku už od roku 2006 a postupne sa stal jedinečným a najväčším multižánrovým a multikultúrnym podujatím zameraným na migráciu a cudzincov na Slovensku s celoslovenským i medzinárodným významom. Prekračuje rámec jedného druhu umenia a  ponúka bohatý program zložený z koncertov, výstav, literatúry, divadla, filmu, workshopov, prednášok a prezentácií, diskusií, komunitných podujatí či programu pre deti, školských akcií a mnohých iných aktivít. Viac informácií nájdete na webe: www.fjuzn.sk alebo nás kontaktujte na info@fjuzn.sk.