Olja Triaška Stefanović

(predsedníčka poroty)
fotografka, vizuálna umelkyňa a vedúca Katedry fotografie a nových médií na VŠVU

Olja Triaška Stefanović sa narodila v Novom Sade v Srbsku. V roku 2007 ukončila magisterské štúdium fotografie v ateliéri profesorky Miloty Havrankovej na bratislavskej VŠVU a doktorandské štúdium na katedre intermédií a multimédií ukončila v roku 2017 u profesora Antona Čierneho. V roku 2015 bola vyhlásená fotografkou roka na Slovensku a pravidelne vystavuje na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2013 na Rádiu FM moderuje diskusnú reláciu o vizuálnom umení a kultúre Triaška & Čejka_FM. Aktuálne pôsobí na VŠVU ako vedúca Katedry fotografie a nových médií a zároveň ako odborná asistentka v ateliéri doc. Jany Hojstričovej fotografia – realita – konštrukcia, kde vyučuje odborný predmet – vznik fotografickej knihy.

Olja Triaška Stefanović