Pavel Choma

grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií

Pavel Choma je uznávaný grafický dizajnér, pedagóg a autor výstavných expozícií. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení grafického dizajnu u prof. Jozefa Chovana. Dlhé roky sa venuje pedagogickej činnosti. V roku 2003 habilitoval na docenta a v súčasnosti pôsobí ako vedúci ateliéru a vedúci Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave. Ako pedagóg svojim osobným a hlavne odborným postojom ovplyvnil a vychoval silnú generáciu grafikov. Venuje sa aj voľnej tvorbe a výtvarným prácam v spojení s architektúrou. Nemožno obísť ani jeho knižné realizácie. Je držiteľom niekoľkých ocenení za tvorbu. Pavel Choma aktívne a nezištne dlhodobo spolupracuje pri organizovaní Trienále plagátu Trnava buď ako člen organizačného výboru, alebo ako člen medzinárodnej poroty. Žije v Žiline, kde od roku 1992 vedie vlastné štúdio grafického dizajnu.

Pavel Choma