Kvet Nguyen

študentka fotografie

Kvet, občianskym menom Nguyen Thi Hoa, je druhogeneračná Vietnamka, ktorá sa narodila na Slovensku. Vyrastala v Nových Zámkoch, kde na ňu ľudia neboli zvyknutí a dávali jej to pocítiť gestom, slovom i poznámkami. Študentka na katedre Fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vo svojej tvorbe pracuje s pocitmi diaspór a ich neskorších generácií. Zhmotňuje veci, ktoré tvoria identitu. Vychádza z histórie, ktorú pozná, aj keď naráža na jej limity. Zároveň sa pýta, čo po nej ostane. Na konci výskumu neočakáva konkrétnu odpoveď, usiluje sa skôr otvoriť samotnú tému identity diaspór. Jej zámerom je pýtať sa otázky, ktoré možno nebudú úplne zodpovedané, no zanechajú stopu a v budúcnosti pomôžu iným tieto otázky zodpovedať.

Kvet Nguyen