Tem

The never-ending route to the destination

Každý deň sú ľudia po celom svete nútení robiť tie najťažšie rozhodnutia týkajúce sa ich života z dôvodov, ako sú prenasledovanie a konflikty. Preto je potrebné vybudovať zariadenia a bezpečnostné prvky, ktoré im umožnia zastaviť sa na ich večnej púti.