Vladimír Seman

They don't run away for fun  

Neutekajú pre zábavu je pohľad na utečencov optikou športovej terminológie, ktorá je ľuďom dosť blízka. Utekajú, aby si zachránili život, nie aby sa zabávali, súťažili, ale aby prežili, chránili. Stále je tam, tak ako pri športe, nádej na víťazstvo, v tomto prípade životné - prežiť, ochrániť seba, svoju rodinu. Prekročenie hraníc ako cieľovej čiary je v dnešnej dobe ešte neprekonateľnejšia prekážka kvôli situácii, v ktorej sa svet nachádza.