Jakub Hupka.

HOPE FOR BETTER LIFE

Týmto grafickým dizajnom som chcel zobraziť hlavne emocionálnu stránku danej situácie. A poukázať na to, ako veľa ľudí z krajín "tretieho" sveta majú obmedzený pohyb vo svojej krajine, ako mnohokrát riskujú svoje životy, aby sa dostali na lepšie miesto a za lepším životom. Myšlienkou tohoto dizajnu bolo najmä to, že aj ľudia z "tretích" krajín majú právo na kvalitný život a slobodu pohybu, a preto aj v tejto práci som použil lietajúce šarkany, ktoré majú znázorňovať slobodu a voľnosť v kombinácii s modrou farbou, ktorá je symbolom nádeje pre utečencov.