Kristián Štupák (cena poroty – 2. miesto)

It's closed

Séria ilustrácií s názvom ''It’s closed'' vyobrazuje myšlienkové pochody a následné predstavy súvisiace s témou migrácie. Ilustrácie zobrazujú situácie, ktoré zažívajú utečenci počas ich presunu z vlastnej krajiny. Ilustrácie sa takisto zaoberajú otázkou: Koľko si toho musia utečenci vytrpieť a zažiť, aby prišli niekam, kde sa im bude ľahšie žiť? Ilustrácie majú pôsobiť neutrálne voči každej národnosti či rase, pretože mnoho ľudí po celom svete sa stretáva s odmietaním či vyhosťovaním z krajín, do ktorých chceli prísť za lepším životom.