Liga za ľudské práva (HRL)

Nezabúdajme na najzraniteľnejších

V čase pandémie viaceré členské štáty EÚ prijali rôzne opatrenia na zamedzenie a potlačenie šírenia nákazy a boj s ňou. Medzi takéto opatrenia často patrilo aj zatvorenie hraníc či uzavretie táborov, v ktorých utečenci v Európe žili spolu s uloženým zákazom/obmedzeniami vychádzania. Tieto opatrenia mohli mať za následok zhoršenie prístupu utečencov k potrebnej ochrane, ako aj ich vystavenie prípadnému rozšíreniu nákazy v táboroch, kde je veľká koncentrácia ľudí, ktorí z objektívnych dôvodov nie sú schopní dodržiavať dvojmetrové rozostupy, izolovať sa vo svojich prístreškoch (stanoch, unimobunkách a pod.), či pre nedostatok vody si pravidelne umývať ruky. Plagát má znázorňovať bezútešnú a paradoxnú situáciu, kedy je utečencom (v nešpecifikovanej krajine), ktorí museli opustiť svoje domovy, alebo ktorí o svoje domovy prišli, odporúčané, aby sa zdržiavali doma a obmedzili sociálne kontakty. Myšlienkou tohtoročného dňa utečencov by v spojitosti s koronakrízou malo byť to, že pri ochrane pred koronavírusom by sme nemali zabúdať na najrazniteľnejších a zabezpečiť rovnocenný prístup k ochrane aj pre nich.