Juraj Hubinský

Give Some Love

Na štvorčekovom papieri sme sa kedysi hrávali hry ako piškôrky alebo lode. Zostaňme pri piškôrkach. Pohybovalo sa po papieri po políčkach-štvorčekoch. Každý z dvojice mal symbol, ktorý reprezentoval jeho identitu. Krúžok alebo krížik. Nebolo možné, aby jedno políčko použili obidvaja hráči. V štvorčeku nebolo miesto pre dvoch. Cieľom bolo vyhrať nad súperom. Vznikol teda víťaz a porazený. Kontrast. Protipól. Táto hra mi prišla obmedzená v možnostiach pohybu aj inde ako vo vyhradených poliach. Chcel som ísť za okraj, porušiť hranicu… Týmto plagátom by som chcel apelovať na odstránenie hraníc skôr tých, ktoré si tvoríme v hlavách ako tých štátnych. Otvorme hranice v mysli a dovoľme si akceptovať odlišnosť. Pustime do nášho políčka inakosť. Migrácia (imigrácia a emigrácia) je problematika, ktorá polarizuje spoločnosť. Vytvára kontrasty. Uzatvára srdcia, hranice. Je prejavom strachu.

Plagát zobrazuje ruku, ktorá obdarúva kvetom. Kvet držia prsty na ruke, ktoré sú v pozícii Akash Mudra. Mudry sú jógové polohy prstov, ktoré, tak ako asány, rozvíjajú telesnú a duchovnú rovinu človeka. Akash Mudra okrem iného rozvíja súcit, stimuluje k vznešeným myšlienkam a detoxikuje telo. To potrebujeme pomerne v silnej dávke ako ľudstvo. Rozviť súcit, zbaviť sa strachu z neznámeho, detoxikovať myslenie. Gesto darovania kvetov je univerzálnym symbolom pre vzdanie úcty, prejavenie lásky, vyjadrenie vďačnosti. Sú to akty, ktoré vytvárajú pozitívne dojmy a pocity v našich srdciach. Tak prečo nepodarovať kvety? Give some love!

#givesomelove #thinkoutthebox