Miroslav Beličák

Svetový deň utečencov (1)

Hlavnou myšlienkou plagátu na tému utečencov je iné vyjadrenie známeho únikového symbolu. Klasické smerovanie do bezpečia na zelenom podklade je zamenené za únik z nebezpečenstva vyjadreného červeným otvorom. Dáždnik symbolicky vyjadruje ochranu a solidaritu s utečencami. Jednoduchú kompozíciu dopĺňa typografia s jednoznačnou informáciou dňa utečencov.