Saša Buricová

Welcome home

V diskusii o ľuďoch na úteku nutne potrebujeme pozitívne príklady prijatia. V roku 2020 by malo byť samozrejmosťou, že pristupujeme k ľuďom s rešpektom, a to ako na politickej, tak i na ľudskej úrovni.

Okrem znepokojujúcich headlineov, napríklad o tom, že USA príjme v roku 2020 historicky najmenší počet migrantov, alebo o neúnosných podmienkach v utečeneckých táboroch (ktoré kríza spôsobená COVID-19 ešte amplifikovala), existujú aj individuálne, menej viditeľné príbehy, ktoré so sebou nesú príklad ako pristúpiť k pozitívnej zmene na individuálnej úrovni a pri tom tlačiť na politické špičky pre zmenu na národnej a medzinárodnej úrovni. Potrebujeme obe strany mince, aby sme vedeli komunikovať čo najširšej skupine ľudí nutnosť empatie a pomoci ľuďom, pretože v ich role sa aj kvôli klimatickej kríze môžeme už čoskoro ocitnúť všetci.