Michal Rafaj

Together

Aj napriek celosvetovej pandémií sme v tom spolu, iba vzajomná pomoc a spolupatričnosť nám ju pomôžu preklenúť.