Róbert Slovák

Dobré rady

Pandémiu nám pomohlo prežiť niekoľko dobrých rád a nových návykov. Ich opak môže pomôcť utečencom.