Lívia Valientová

Šatka nie je hanba

Plagátom som chcela poukázať na to, ako zle ľudia vnímajú multikultúrnosť a odsudzujú iné, u nás na Slovensku najmä moslimské náboženstvo. Tiež má byť povzbudením, aby sme nesúdili ostatných podľa náboženstva.