Emma Folprecht

Now you know

Celý můj vizuál je postavený na liteře r = refugee, kterou jsem doplnila šipkou, jako vyjádřeni útěku z vertikální linie. Útěk od dosavadního nevyhovujícího života. Útěk na pravou stranu. Útěk k lepším zítřkům. "r" je velice variabilní prvek, který používám jak v logu WRD, tak v doplňkových textech. Je to fungující vizuální styl, který by mohl mít vetší přesah než jen plakáty.

Ve druhé sérii jsem si vybrala známe osobnosti, které byly / jsou uprchlíci. Cela série je postavena na černobílých fotografiích a outline "r", jenž se různě zvětšuje a hybe. Myslím, že díky známým tvářím by se mohlo o uprchlicích začít přemýšlet trochu lépe.

Všechny 3 série jsou propojeny logem WRD a každá je něčím výjimečná & edukativní. Plakáty fungují i samostatně.