Emma Folprecht

108

Celý můj vizuál je postavený na liteře r = refugee, kterou jsem doplnila šipkou, jako vyjádřeni útěku z vertikální linie. Útěk od dosavadního nevyhovujícího života. Útěk na pravou stranu. Útěk k lepším zítřkům. "r" je velice variabilní prvek, který používám jak v logu WRD, tak v doplňkových textech. Je to fungující vizuální styl, který by mohl mít vetší přesah než jen plakáty.

Ve třetí sérii jsem se zaměřila na statisticky údaj – každý 108. člověk na světě byl nucen uprchnout a opustit svůj domov. Abych demonstrovala tento zajímavý fakt, použila jsem puntíky. 1 puntík – 1 člověk.

Všechny 3 série jsou propojeny logem WRD a každá je něčím výjimečná & edukativní. Plakáty fungují i samostatně.