Radka Čabrádi Tvrdoňová

Nie každý má kľúč vo svojej krajine

Ako hlavný motív som si vybrala nohy (noha ako symbol úteku). Zobrazila som nohy chudobné, nadané, bohaté, nevinné... Bez rozdielu. Nohy vypovedajú o rôznych skupinách obyvateľstva alebo o rôznorodom charaktere obyvateľstva, no predsa ich niečo ťaží. Väzenská guľa prezentuje obmedzený pohyb aj obmedzené možnosti voľby, kam vycestovať, či pocit nepohodlia vo vlastnej, ale často i hosťovskej krajine. Čísla na guliach predstavujú dátum Svetového dňa utečencov.