Milan Mikula

FLY

Polemika o rozporuplnom postavení ľudí pokúšajúcich sa nájsť slobodný priestor pre svoju existenciu.